Müziğin Ruhumuza Etkisi
M üzik vücut ve ruh arasında bir denge oluşturmaktadır. Yapılan bir çok çalışmada, ses ve müziğin ağrı duygusu ve tedirginlik hali üzerinde olumlu değişikliklere yol açtığını göstermiştir. Müzik dinlerken, beynimize giden kan ve oksijen miktarında artış olduğu için, uyarıcı ve harekete geçirici etkisi…

Read more